Yammer in Sharepoint: het paard van Troje?

Hans Koekkoek · Geen categorie · Laatst geupdate op 20 juli, 2012

Yammer, het Enterprise Social Network, wordt door zeer veel mensen gebruikt en is zojuist voor veel geld overgenomen door Microsoft. Een mooie klapper. Natuurlijk spannend wat er nu met Yammer gaat gebeuren, maar of de tool zich onafhankelijk kan blijven manifesteren is de vraag. Dat leek zelfs vóór de overname al moeilijk, blijkt uit onderzoek aan de Hanzehogeschool in Groningen naar het gebruik van Yammer als kennisdeeltool.

Teveel tijd en energie

De resultaten uit dit onderzoek vat ik zelf als volgt samen: een te klein percentage maakt echt actief gebruik van Yammer en het merendeel van de gedeelde kennis is niet relevant, waardoor men het al gauw als te grote energie/tijdsinvestering ervaart.

Studenten

Het gaat in dit onderzoek weliswaar om studenten, maar sommige argumenten kunnen ook zeker gelden voor werknemers, zoals: ‘Dit is het zoveelste platform’ of ‘Er is geen tijd over om Yammer te checken’. Dit zijn typisch argumenten wanneer de tool geen onderdeel uitmaakt van het (dagelijkse) werkproces. En dat is waarschijnlijk debet aan de ‘frustratie’ bij mensen die niet heel enthousiast zijn.

Slechts kennisdeeltool

Zoals gezegd, bij de Hanzehogeschool maakt slechts een klein percentage (400 van de 600 hebben nog nooit iets geplaatst) gebruik van Yammer. Natuurlijk heb je voorlopers en volgers, maar uiteindelijk wil je toch dat een bredere kern meedoet aan het ‘groepsproces’, bijvoorbeeld in geval Yammer als intranet wordt gebruikt (hoe ze de social media tool ook wel vermarkten). Nu legt dit misschien een pijnpunt bloot. Yammer is puur een interne kennisdeeltool; een erg mooie variant op Twitter en Facebook bovendien en van veel waarde in die zin voor het ‘besloten bedrijfsleven’. En daarmee houdt het op.

Onderdeel van dagelijks werk

Yammer als kennisdeeltool; misschien verwachten mensen meer. Willen zij niet iets doen met de verworven kennis? Of willen zij juist volgen wat er gedaan wordt met de kennis die zij hebben gedeeld? Ok, studenten willen zich richten op studieresultaten in plaats van op samenwerken (hoewel er tegenwoordig ook veel wordt samengewerkt in projectgroepen). Maar in het bedrijfsleven of bij de overheid ligt dat toch wel anders. Gebruikmaken van social media op de werkvloer is prima, maar omdat het tijd en energie kost, zou het toch veel beter zijn als het ook bijdraagt aan het werk.

Nieuwe samenwerkingsverbanden

Daarnaast zijn er tegenwoordig steeds meer nieuwe samenwerkingsverbanden, wordt er meer en meer samengewerkt in projectgroepen; in communities, ketensamenwerkingen en/of co-creatieprocessen met bijvoorbeeld met partners of met klanten. Voor dit soort groepen is een tool die alleen binnen één organisatie mensen met elkaar verbindt, niet genoeg. Of die zich alleen richt op kennisdelen. Dit soort situaties vraagt om grensoverschrijdende tools met functionaliteiten die het samenwerkproces beter ondersteunen.

Kennis in het afvoerputje

Voor bovengenoemde gevallen volstaat een tool als Yammer duidelijk niet. Uit het onderzoek komt naar voren dat de content te weinig relevant is voor de dagelijkse praktijk om er tijd en energie in te stoppen. Dat heeft natuurlijk te maken met de inhoud van de bijdragen (die valt wel te sturen door bijvoorbeeld een betrokken moderator) maar ook met de vluchtigheid van de timeline. Om die waarde/diepgang wel te krijgen wordt gegrepen naar andere tools (pfff wéér een tool) om de kennis die gedeeld is in Yammer, niet in het afvoerputje te laten belanden maar serieuze opvolging te geven.

Het paard van Troje?

En toen was daar dus Microsoft. Met Sharepoint als omgeving die neigt de oplossing te bieden voor bovengenoemde tekortkomingen van Yammer. Microsoft ziet het misschien andersom en ziet in Yammer juist de ontbrekende sociale schil (heeft Sharepoint al maar niet erg gebruiksvriendelijk). Hoewel Yammer snel is geïntegreerd in het kantoorpakket van Office, blijft het de vraag hoe snel je met de combinatie Sharepoint/Yammer aan de gang kan. En haal je als organisatie niet het Paard van Troje binnen als je met Yammer aan de slag wilt gaan? Het businessmodel van Microsoft en haar implementatiepartners is nog altijd gebaseerd op het maken van ‘uren’. Natuurlijk is SharePoint flexibel, want tweaken is makkelijk, maar aanpassingen vragen meestal de tijd. En kosten voor bouw, onderhoud en ondersteuning nemen exponentieel toe.

Ideale combinatie

Vooralsnog bestaat er een tool die ongeveer doet wat Yammer doet. Maar dan diepgaander. En er bestaat ook een omgeving die doet wat Sharepoint doet, maar dan gebruiksvriendelijker. Er schijnt zelfs al ‘iets’ te bestaan die deze twee kenmerken al jaren combineert. Benieuwd welke?