Viadesk extranet voor Loket Haarlem

Hans Koekkoek · Klanten · Laatst geupdate op 24 april, 2013

Om beter samen te werken met haar partners heeft Loket Haarlem een Viadesk extranet ingericht. Loket Haarlem heeft al een intranet maar mist daarin de mogelijkheid om met externe partijen te werken. Het doel van de projecten die Loket Haarlem uitvoert is ouderen op een prettige manier langer thuis te laten wonen. Gezien de demografische trends (oa dubbele vergrijzing) en het feit dat dit moet met minder middelen en mensen, is het de uitdaging om de samenleving anders te organiseren.

Kennis, tips & tricks

Om dit te bereiken is input nodig van partijen met diverse specialismen. In Viadesk wordt nu makkelijk al die kennis bij elkaar gebracht en worden er bijeenkomsten gepland en ondersteund. Verder delen de partners nu heel laagdrempelig tips & tricks met elkaar, bijvoorbeeld over hoe bepaalde zaken kunnen worden aangepakt.

Ketensamenwerking

In Viadesk werken zij nu samen met partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn (SHDH, Zorgbalans, St. Jacob (zorginstellingen) Kontext, Dock, Haarlem effect (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening), Zonh (huisartsen), Hartekamp (verstandelijke en meervoudige beperking), Loket (informatie en advies), woningbouwcorporaties, gemeente en Achmea.