Slimmere samenwerking nodig voor betere Jeugdzorg

Hans Koekkoek · Geen categorie · Laatst geupdate op 20 februari, 2020

In 2015 moet het er staan: het nieuwe Jeugdzorgstelsel. De beweging die hiertoe moet leiden is ook wel bekend onder de naam ‘Transitie Jeugdzorg’ of ‘Decentralisatie Jeugdzorg’. In het kort komt het erop neer dat gemeenten de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de jeugd overnemen van de provincies. Zij voeren immers de regie over de decentralisatie.

Nieuwe manier van samenwerken

Het nieuwe stelsel betekent ook een nieuwe manier van samenwerken. Er moet slimmer samengewerkt worden voor het kind, en voor het gezin. Op dit moment zijn er veel overheidsorganisaties en (speciaal)zorginstellingen bezig om ‘probleemjeugdigen’ te helpen. Twee zaken kunnen duidelijk beter volgens het kabinet: minder overlap tussen de taken van verschillende instanties (oa scholen, huisartsen, consultatiebureaus, jeugd-ggz, justitiële jeugdinrichtingen). Daarnaast zou er veel meer aandacht moeten komen voor de preventie, in plaats van het betermaken.

Op dit moment wordt de zorg veelal in een te laat stadium toegepast, verkeerd toegepast, of helemaal niet, zoals laatst met de moord op een Haagse juwelier schrijnend duidelijk werd.

Een nauwsluitend netwerk

De decentralisatie kan een oplossing zijn bij het eerste bovengenoemde punt: geen overlap, ofwel dubbel werk, bureaucratie, jeugd niet op de eerste plaats etc. Als het stelsel goed wordt ingericht – wat natuurlijk het doel is maar niet heel eenvoudig zal blijken – dan is een nauwsluitend zorgnetwerk rondom het gezin, de ideale situatie. Hierin past geen miscommunicatie tussen de verschillende partijen en is de (gecertificeerde) specialist op het juiste moment op de goede plek. En het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium.

Verschillende middelen

Miscommunicatie en ‘misprojectmanagement’ door het gebruik van verschillende middelen, intranetten en apps; het ligt op de loer in de projectfase van decentralisatie. Het is zó belangrijk voor het succes van de jeugdzorg dat alle specialisten, en hun kennis en de informatie die opgeslagen is, goed op elkaar worden afgestemd. Hierbij kan één platform zoals Viadesk – met álle mogelijkheden om  samen te werken – projectmatig werken en slimmer samenwerken in de hand werken. Dus juist ook voor een complex onderwerp als de jeugdzorg.

Thematisch samenwerken in Viadesk

Viadesk wordt van oudsher al gebruikt door (semi)overheidsinstellingen, met name als het gaat om samenwerking rond een bepaald thema. Hieronder een paar voorbeelden, ook al op het gebied van de jeugdzorg.

GGD Zuid Limburg

De GGD Zuid Limburg beheert verschillende platforms in Viadesk. Zo werkt de GGD bijvoorbeeld samen op het besloten samenwerkplatform ‘Samenwerken voor de jeugd in Zuid-Limburg’. Hier werken professionals samen op het terrein van de jeugd(gezondheids)zorg.

Jeugdzorg Nederland

De branchevereniging Jeugdzorg Nederland maakt gebruik van Viadesk. Het ‘extranet’ is bedoeld om de leden snel van de juiste informatie te voorzien. Daarnaast biedt het Jeugdzorg Nederland een platform om onderling informatie en kennis uit te wisselen. Vrijwel alle jeugdzorgorganisaties zijn lid van het extranet en kunnen hier op verschillende niveaus met elkaar samenwerken: van communicatie tot beleid tot het uitwisselen van praktijkervaring.

VNG

De VNG gebruikt Viadesk voor haar ROMnetwerk. Dit netwerk voor gemeenteambtenaren ruimtelijke ordening en milieu is opgericht om het delen van kennis en het samenwerken tussen verschillende professionals te bevorderen.  Op dit online platform behandelen gemeenten onderling uitvoeringskwesties op lokaal niveau. Daarnaast kunnen plannen van het Rijk veranderende wet- en regelgeving eenvoudig worden voorgelegd aan de achterban.

Bent u de projectleider of ketenregisseur voor de transitie Jeugdzorg?

Als u in een fase zit waarin het transitieproject vorm krijgt, overzicht nodig heeft en een centrale plek kan gebruiken waar u de juiste partijen bij elkaar wilt hebben?

Maak dan een gratis omgeving aan in Viadesk en ontdek zelf de winst die het u en de jeugd oplevert.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@viadesk.nl.