Follow my blog with Bloglovin

Onderzoek: Papierloos werken

Hoe verloopt het papierloos werken in Nederland, België en Duitsland? Lees het in ons rapport! De Papierloos werken monitor 2020 is nu ook beschikbaar.

Bekijk de monitor van 2020
papierloos werken

Onderzoek in Nederland, Duitsland en België

Na 2013 en 2015 heeft Viadesk ook in 2018 een onderzoek uitgevoerd naar papierloos werken bij bedrijven. Medewerkers op alle niveaus in de organisatie is gevraagd over wat zij van werken zonder papier vinden en in hoeverre het al in de praktijk wordt gebracht.

Is papierloos werken realistisch?

Is een papierloos kantoor op korte termijn realistisch? Vinden wij werken zonder papier handig? En hangt een voorkeur voor papier samen met een voorkeur voor thuiswerken of juist niet? Deze en meer vragen werden voorgelegd aan de deelnemers van het onderzoek.

Door toegenomen digitalisering en maatschappelijke veranderingen wordt al jaren de opkomst van het papierloze kantoor voorspeld. Een aantrekkelijk vooruitzicht, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Het gebruik van papier in de kantooromgeving is de afgelopen jaren nauwelijks gedaald. Dit onderzoek heeft verschillende verklaringen hiervoor blootgelegd.

Inclusief het commentaar van prof. dr. Charles Jeurgens, hoogleraar archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

papierloos werken

Lees het rapport

Om het rapport naar je te kunnen sturen, ontvangen wij graag je naam en e-mailadres.