Nederlandse kantoren milieuvriendelijker dan Duitse?

Hans Koekkoek · Geen categorie · Laatst geupdate op 13 augustus, 2013

Op Nederlandse kantoren komt veel minder uit de printer rollen dan op de kantoren van onze oosterburen. Nederlandse werknemers printen gemiddeld 9 pagina’s per dag, terwijl Duitse collega’s gemiddeld aan 25 pagina’s komen. Duitsers printen daarmee maar liefst 178% meer dan Nederlanders. Dat blijkt uit een onderzoek van social intranet Viadesk naar de houding van werknemers ten opzichte van papierloos werken.

Nederlanders blijken een papierloos kantoor een veel aantrekkelijker vooruitzicht te vinden dan de Duitsers. Bijna 75% van de Nederlandse werkenden lijkt het een prettig idee om een werkomgeving te hebben waarin het gebruik van papier zoveel mogelijk verminderd is. Bij de Duitsers is dat iets meer dan de helft (57%).

De vraag of professionals een papierloos kantoor ook realistisch achten schetst een veel groter verschil: onder Duitsers is het geloof in een papierloze werkomgeving beperkt (38%), terwijl een grote meerderheid van de Nederlanders het fenomeen wel als een realistisch vooruitzicht beschouwt (85%).

Makkelijker delen

Wie positief is over papierloos werken, is dat vooral vanwege de aanname dat men via tablet, laptop en smartphone makkelijker documenten kan delen en bewaren. Ook het vertrouwen dat papierloos werken bijdraagt aan een betere balans tussen werk en privé maakt personeel in beide landen positiever. Werknemers die een papierloos kantoor niet zien zitten, zijn vooral bang dat een dergelijke werkomgeving zal leiden tot een overdaad aan (digitale) informatie.

Printen blijft nodig

Zowel een meerderheid van de Duitsers (67%) als van de Nederlanders (64%) is het eens dat incidenteel printen nodig zal blijven, ook al werkt men in een ‘papierloos kantoor’. Werknemers uit beide landen vinden dat papier makkelijker werkt als er aantekeningen gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld tijdens een vergadering. Duitsers vinden bovendien dat papier handig is als men op ongebruikelijke plaatsen werkt, terwijl Nederlanders in dat geval juist een mobiel apparaat prefereren.

Nederlandse kantoren milieuvriendelijker

Op basis van de resultaten veronderstelt het onderzoek van Viadesk dat Nederlanders verder zijn dan hun oosterburen als het gaat om papierloos werken en het gebruik van hun eigen mobiele apparaten voor zakelijke doeleinden(Bring Your Own Device). Daarmee lijken Nederlandse kantoren milieuvriendelijker te zijn dan kantoren in Duitsland.

Rapport

Binnenkort publiceert Viadesk het volledige rapport over het onderzoek, met meer gedetailleerde gegevens uit en analyses over het onderzoek.