Menno Lanting: 'Uitgebreide social media policy is excuus voor ontbreken van visie'

Hans Koekkoek · Interview · Laatst geupdate op 27 januari, 2012

Menno Lanting is de 4e en laatste expert die reageert op ons onderzoek. Menno is innovatiestrateeg en adviseert organisaties op het gebied van verandermanagement, leiderschap en businessmodellen. Voor het succesvol inzetten van social media in organisaties ziet hij een belangrijke rol voor de top van organisaties. Hieronder lees je zijn reactie op aanbevelingen uit het onderzoek. 1. Omarm social media als bron van inspiratie en sociale vernieuwing We gaan van het industriële tijdperk naar het netwerktijdperk. Daarom redden organisaties het niet meer met de businessmodellen, organisatievormen en leiderschapscompetenties die ze nu hanteren. Organisaties verhouden zich op een andere manier met klanten, medewerkers en stakeholders en ze moeten op een andere manier omgaan met kennis, informatie en innovatie. Daar kunnen social media en sociale technologie een heel belangrijke rol spelen, maar dat gebeurt nog veel te weinig op een structurele manier.

Weinig feeling met digitale wereld

Veel social-mediainitiatieven sneuvelen, omdat ze blijven hangen aan de randen van de organisatie en geen veranderdoelen ondersteunen. Dit komt deels doordat de directies en raden van bestuur weinig feeling hebben met de digitale wereld om het uitvoerig te mobiliseren. Organisaties moeten oppassen dat er niet teveel tijd gaat zitten in teveel social-mediainitiatieven, er dreigen niet genoeg mensen en niet genoeg tijd over te blijven. 2. Creëer optimale toegang en samenhang De grote stap om optimale toegang en samenhang in de social media te brengen gaat nog komen, na de dreiging van een bubble in het klantgerichte gebruik van social media. Ik denk dat de inzet van sociale technologie in organisaties om slimmer te werken, meer klantwaarde op te leveren en het beter ontplooien van medewerkers, dat daarin de grote ontwikkeling plaatsvindt.

Machtsverschuiving

Om dit te bereiken moet de top inzien in deze tijd van enorme snelheid dat er een machtsverschuiving plaatsvindt naar consumenten en medewerkers. Dan moeten zij bepalen welke rol zij daarin willen spelen en dan komt het punt waarop de middelen gekozen moeten worden die daaraan bijdragen. De middelen zijn het probleem niet meer, maar juist de cultuur, structuur en strategie. Individuen gaan op aantal terreinen sneller dan organisaties. Veel grenzen vervagen; tussen werk en privé, tussen binnen en buiten organisaties, tussen consument en producent. Je kunt je hier als organisatie tegen verzetten, of je kunt het omarmen en het als componentieel voordeel zien. 3. Vind de balans tussen regulatie en vrijheid Het hebben van een uitgebreide policy is bijna altijd een excuus voor het niet hebben van een duidelijke visie, een duidelijke passie in de organisatie. In 99% van de gevallen zijn medewerkers niet van plan schade toe te brengen aan de organisatie. En omdat er in bepaalde lagen van de organisatie weinig feeling is met de middelen, zie ik de meeste heil in het neerzetten van een duidelijke visie, mensen goed opleiden en informeren en heel duidelijk zijn over de consequenties als je wel buiten de pot pist. 4. Blijf up-to-date over algemene voorwaarden en wet- en regelgeving Het is natuurlijk evident dat men zich aan de voorschriften houdt, die er in bepaalde branches (bijv. financiële dienstverlening) al lang waren. Alleen de impact kan veel groter zijn. Het is dus heel erg een kwestie om mensen daarvan te doordringen en in op te leiden. Ik verwacht nog een terugslag op het gehele privacystuk, omdat wij als gebruiker er relatief naïef mee omgaan. Aan de andere kant denk ik ook dat we ons op een andere manier tot die privacy en die kennis gaan verhouden.

Kennis delen voegt pas écht waarde toe

Er is zoveel kennis en informatie in organisaties waarbij het heel goed zou zijn om die vrij beschikbaar te maken omdat het dan leidt tot betere producten voor klanten en ook voor de medewerkers. Tenzij je echt extreem briljante dingen doet, zoals Apple, die delen zelfs niet intern, maar voor 98% van de bedrijven geldt dat niet. Juist het delen van kennis en het goed filteren van kennis voegt uiteindelijk echt de waarde toe aan klanten en medewerkers in die online netwerken.