Levenslang getekend door digitale tatoeage

Hans Koekkoek · Geen categorie · Laatst geupdate op 5 juni, 2013

Als het internet offline zou gaan, zouden wij dan ons halve leven kwijt zijn? Onze gedachten, foto’s, herinneringen en overige data zijn opgeslagen op verschillende servers over de hele wereld. Sociale netwerken, Picasa, mailboxen etc beschikken over heel wat gegevens van ons. Hoe langer wij leven hoe meer data er verzameld wordt en hoe beter wij als mens digitaal begrepen worden door de slimme systemen wereldwijd. Binnenkort is het mogelijk om door middel van face recognition mensen live te herkennen of dat er zogenoemde ‘emotionele cookies‘ worden opgeslagen in de cloud.

Gedeeld met derden

In mijn vorige blogpost besprak ik de implementatie van augmented reality op zaken en op bijvoorbeeld kennis. Een nieuwe manier van creatief netwerken die een stimulans kan geven aan de toekomst van virtuele kennis. Maar de versmelting van de virtuele wereld met de realiteit heeft dus niet alleen betrekking op dingen maar ook personen. Data wordt steeds geavanceerder ingezet en deze gezichtsherkennings- en ‘emotionele’ data geven hierdoor een nieuw dilemma.

Google Glass

Gezichtsherkenning heeft een toevlucht genomen door de aankondiging van Google Glass. Al eerder was bekend dat Facebook en Microsoft ook een belang hebben in dit veld door belangrijke overnames van o.a. Face.com. Naast de businesstoepassingen is het ook mogelijk om apps te ontwikkelen speciaal voor Google Glass, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor zowel consumenten als organisaties. Denk hierbij aan real time nieuws, social media notificaties, live videoopnames en live gezichtsherkenning. Deze laatste optie heeft een positieve maar vooral een negatieve lading. Wat gebeurt er als deze data gebruikt wordt voor commerciële doeleinden?

Digitale tatoeage

Wat als winkeliers jouw gezicht kunnen koppelen aan de persoonlijke data die door middel van social media te verkrijgen zijn? Er zijn enorm veel mogelijkheden waardoor de winkelier beter kan inspelen op de behoefte van de consument maar ook op diens ‘emotionele’ status. Dat valt misschien nog wel te overzien. Maar wat als we van iedere persoon direct zijn hele digitale verleden kunnen bekijken? Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de privacy van het individu, oftewel: onze ‘digitale tatoeage’ geeft misschien wel meer bloot dan je lief is.

Onsterfelijk

In de Ted Talk van Juan Enriquez wordt de digitale tatoeage waarmee wij momenteel leven verder uitgelicht. Wat hij dus aangeeft is dat we door digitale tatoeages eigenlijk onsterfelijk zijn. Hij haalt een quote aan van Andy Warhol: In the future everybody will be world famous for fifteen minutes. Maar volgens Enriquez is het juist beter de vraag de stellen: kunnen we wel anoniem  zijn voor vijftien minuten? De digitale tatoeage die we met ons meedragen wordt door nieuwe digitale toepassingen steeds uitgebreid. Bij het opslaan van persoonlijke data gaat het niet meer om waarin je geïnteresseerd bent, maar gaat juist een stap verder namelijk naar hoe een persoon daadwerkelijk handelt, leeft en persoonlijk in elkaar zit. Het is allang niet meer mogelijk om jezelf online te deleten en door toepassingen als gezichtsherkenning zullen er alleen maar meer persoonlijke data worden opgeslagen en gedeeld met alle gevolgen van dien. Moeten we hierdoor nog voorzichtiger worden met ons privacy?

Mens vs. bedrijf

Dit heeft natuurlijk veelal te maken met privésituaties. Maar ook op de werkvloer wordt steeds meer gedeeld. Zou het straks zover komen dat wanneer je je Google Glasses richt op een kantoor, dat je alle interne, gevoelige en vertrouwelijk informatie te zien krijgt? Nee, zover is het nog lang niet. Bedenk dat heel veel systemen goed beveiligd zijn en dat bedrijven er altijd zelf nog voor kunnen kiezen wat ze wel en wat ze niet in de openbaarheid gooien. Transparantie is echt niet altijd een slecht ding, openheid kan over het algemeen veel positiefs brengen. Gaan mensen daarin te ver, dan kan het hen zelf weleens ongewenst ‘onsterfelijk’ maken maar blijft het bedrijf stoïcijns overeind staan. Die kan nog onsterfelijk zijn in het echte leven.