Enterprise Social Networking: Trend, hype, wat is het?

Hans Koekkoek · Geen categorie · Laatst geupdate op 2 januari, 2013

Sinds begin vorig jaar zie je op steeds meer blogs de term Enterprise Social Networking oftwel ESN voorbij komen. Is dit een nieuwe trend, is het een hype, of zijn we hier eigenlijk al veel langer mee bezig maar hangen we er nu gewoon een mooi labeltje aan?

Nieuwe dimensie

Met de implementatie van social media binnen bedrijven is er een nieuwe dimensie gecreëerd rondom interne communicatie. En met deze toevoeging kwam er een lading met termen uit de kast: Enterprise Social Networking, Social Business, Social Intranet. Wat hebben deze social termen met elkaar gemeen? Afbeelding 1 – Voordelen van social enterprise tools Deze nieuwe termen belichten een aantal kernelementen: een nieuwe manier van samenwerken, de productiviteit verhogen en het kennisnetwerk vergroten. Maar is dit werkelijk iets nieuws en baanbrekend? Hier kom ik zo op terug. Feit is dat door de snelle opkomst van verschillende tools – specifiek gericht op de interne communicatie binnen bedrijven – de stap naar een ESN, een Social Business of een Social Intranet vooral kleiner geworden. Zal deze trend zich in een sneltreinvaart ontplooien in 2013? In december werden de 8 social trends voor 2013 bekend gemaakt, waarbij punt 7 ingaat op een andere inrichting van organisaties: een verandering in de infra- en communicatiestructuren meer gericht op kennisdeling. In dit artikel worden de voordelen en met name de positieve kanten belicht. Terwijl begin vorig jaar er nog werd gesproken over de gevaren van ESN.

De volle laag

Wilco Turnhout gaf op Dutchcowboys de 13 nadelen van Enterprise Social Networking aan. Hier kreeg de trend de volle laag. De top 3 nadelen werd aangevoerd door het volgende: ‘Ik heb geen enkele controle op wat men publiceert. Mijn bedrijfsgeheimen zijn niet veilig en wie weet schrijven ze slecht over mij als manager’. En op nummer twee de uitspraak: ‘Men moet ook nog aan het werk. Ik wil niet dat ‘ze’ de hele dag gaan Facebooken’. Bij ons zijn deze argumenten geen onbekende tegenwerpingen. Uit ons eigen onderzoek van 2011 naar social media gebruik op de werkvloer is dit ook gebleken. Afbeelding 2 – De 3 ‘obstakels’

Dé uitdaging van 2013

De trend lijkt door te zetten, maar wordt dit ook ’toegestaan’ binnen bedrijven? Het lijkt erop dat juist dit de uitdaging van 2013 wordt. Het lichtpuntje is dat er nu veel gehoor aan wordt gegeven door middel van specifieke cijfers en onderzoeken. En natuurlijk met resultaten over wat het oplevert voor bedrijven. Waarom zou je mee willen gaan met dé trend van 2013? Afbeelding 3 – Resultaten ESN

De afgelopen 10 jaar

Wat je nergens leest of hoort, is dat deze ’trend’ door verschillende platformen gedurende de afgelopen 10 jaar al wordt gepusht. Deze ontwikkeling is al een tijd gaande, omdat het belang van nieuwe interne communicatie steeds belangrijk werd. Het verschil met toen is dat er juist nu specifiek gesproken over ESN. Maar eigenlijk speelt de nieuwe manier van samenwerken en communiceren dus al veel langer een rol in het bedrijfsleven.

Werken 3.0

Het turning point kwam met de opkomst van het Web 2.0 en met name de vele social netwerksites. Waar deze in het begin voornamelijk in privésferen werden ingezet, heeft het de afgelopen paar jaar steeds meer zijn intrede gemaakt in het bedrijfsleven. Bedrijven zullen voor extern gebruik en nu ook voornamelijk voor intern het belang van social moeten gaan inzien. Als het aan mij ligt is bij deze de nominatie ‘Trend van 2013’ voor: definitief overgaan naar Werken 3.0. [Herkomst afbeeldingen: http://www.tibbr.com/blog/wp-content/uploads/2012/07/State_of_Enterprise_Social.jpg]