De ROI van een online collaboration platform

Marc Leidner · Geen categorie · Laatst geupdate op 23 mei, 2013

Wat is de return on investment (roi) van een online collaboration platform nu precies? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Terwijl de giganten steeds vaker rondstrooien met termen als de ‘sociale economie‘ en ‘sociale’ technologieën daar onvermijdelijk in verweven zijn, worden de vraagtekens steeds groter. Een online collaboration platform kan een social intranet zijn, of juist een online document sharing tool, of misschien tool waarmee een projectgroep online met elkaar kan communiceren. Om een poging te wagen en een inschatting te maken van de roi op jaarbasis, is een objectief en zo compleet mogelijk beeld geschetst van alle mogelijke kosten en winsten voor de werkgever. Lees verder op Computable.