De onderwijsrevolutie: help jij ook mee?

Hans Koekkoek · Geen categorie · Laatst geupdate op 12 december, 2012

Het onderwijs is aan een grote verandering toe. Kinderen van nu worden opgeleid voor een wereld die niet meer bestaat. Het gaat hier niet alleen om de snelle veranderingen binnen de techniek of online/ social media, het gaat om een hele nieuwe manier van denken. Onderstaande filmpjes laten mooi zien wat er op dit moment gaande is. In dit filmpje legt Sir Ken Robinson uit waarom een onderwijsrevolutie nodig is. In dit filmpje vertelt Robinson wat er mis is met het huidige onderwijssysteem en wat er moet veranderen.

Out of the box

We denken te veel in hokjes, waar onze kinderen (maar ook wijzelf) in moeten passen. Val je er buiten dan heb of ben je een probleem, zoals Claire Boonstra het noemt in haar manifest – waar ze mensen oproept om mee te denken over dit onderwerp. Er is meer samenwerking nodig om een groter draagvlak te creëren. Zoals Sir Ken Robinson in het filmpje vertelt is de meesten van ons geleerd dat het leven lineair is. Volg je de juiste stappen dan behaal je succes: school, diploma(‘s), baan, promotie etc. Maar het leven is juist organisch. Door de snelle (wereldwijde) veranderingen van onder meer het internet is het lineaire systeem nu op z’n zachtst gezegd achterhaald, en in de toekomst nog meer. Hetzelfde geldt voor het denken in hiërarchieën. We zouden juist veel meer aandacht moeten en kunnen besteden aan de individuele talenten en kwaliteiten van kinderen. Onderwijs passend maken voor ieder kind, zodat het zich veel dieper kan ontwikkelen. Dit is niet alleen goed voor het kind, maar uiteindelijk ook voor een ‘creatieve’ economie en ‘gelukkigere’ maatschappij.

Individuele leerwensen

Maar zo ver zijn we nog lang niet. Hele systemen moeten om, denkwijzen moeten anders. We zitten vast in bestaande processen. Hier moeten we volgens Joseph Kessels vanaf (Kessels & Smit, The Learning Company): ‘Heel eerlijk gezegd wil ik af van het onderwijs waar een belangrijk accent ligt op het disciplineren van gehoorzaamheid en het conformeren aan systemen waarbij de formele leerstof belangrijker is dan de individuele leerwensen van jongeren.’

Industriële tijdperk

Maar hoe doorbreek je een systeem dat stamt uit het industriële tijdperk? In ieder geval starten met het bewustmaken van de massa. En dit is al aan de gang. Er zijn een hoop mensen mee bezig, ze worden alleen nog niet (genoeg) gehoord. Ze zitten (alleen of met een groep) op eilandjes en hebben bruggen nodig om in contact te komen met elkaar om zo het grote publiek te bereiken.

Help jij ook mee?

Hier kunnen de huidige technologische ontwikkelingen en social media zeker bij helpen: er zijn bijvoorbeeld genoeg platforms waar men samen kan komen, vragen kan stellen, waar ideeën verzameld kunnen worden en waar men met elkaar in discussie kan gaan. Kortom, gebruikmaken van de eenvoudige manier om kennis te ontsluiten, niet gebonden aan tijd of plaats (en zonder grenzen). De techniek kan op deze manier ingezet worden om de onderwijsrevolutie verder te helpen. Door te delen en zodoende meer mensen betrokken te maken. Op deze manier kan een goede stap gezet worden naar onderwijs dat aansluit op de huidige maatschappij. Dat proces is al gaande, maar ook jij kunt hieraan bijdragen. Help jij mee?